Nieuwe PGS15 richtlijn Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

De PGS15 versie uit 2011 is alweer een aantal jaren in werking. Op basis van de ervaringen van deze versie en de nieuwste stand van de techniek is de nieuwe PGS15 gepubliceerd. Met de actualisatie wordt beter voldaan aan de wens om voorschriften zo duidelijk mogelijk te omschrijven zodat interpretatieverschillen kunnen worden uitgesloten. Ook de mogelijkheid om af te wijken van bepaalde voorschriften door een heldere motivatie is binnen de nieuwe PGS15 mogelijk. In de nieuwe PGS15 zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus toegevoegd: 2A en 4.

De nieuwe PGS15 kunt u downloaden via onze website;

https://www.hiltra.com/regelgeving/

Aanbiedingen