Samenwerking

Samenwerking Hiltra Barneveld b.v. en de Nederlands Praktijkschool voor Bouw & Milieu een feit!

Binnenkort wordt in Gouda de Toezichtpraktijkschool opgericht. De praktijkschool is de eerste echte basisopleiding voor milieu-, bodem- en bouwtoezichthouders, vergunningverleners, beleidsmedewerkers, KAM coördinatoren van bedrijven. De afgelopen jaren investeerde de overheid en het bedrijfsleven in kennis bij veel medewerkers die in dagelijks werk belast zijn met het opstellen van milieu- en bouwvergunningen of het daarbij behorende toezicht. Er bestaan in Nederland alleen opleidingen op gebied van wet- en regelgeving. De Praktijkschool biedt een volledig arsenaal van alle in het werkveld voorkomende oplossingen en technische installaties voor de veilige omgang met en opslag van brand- en milieugevaarlijke stoffen.

Hiltra® Barneveld zal in het opleidingscentrum diverse prefab brandwerende opslagsystemen, waar-onder F90 Labsaver® veiligheidskasten en F60 Bigsaver veiligheidskluizen, voor de (brand)veilige opslag van gevaarlijke stoffen en gasflessen conform PGS 15 ten toon stellen. Tevens verzorgen wij een uitgebreide presentatie over de voorschriften uit de richtlijn PGS15:2011 versie 1.0. Tijdens deze presentatie worden o.a. volgende onderwerpen behandeld:
- Taak en doel van de PGS 15
- Wat zijn gevaarlijke stoffen en hoe kun je deze herkennen.
- Welke stoffen vallen wel en welke stoffen vallen niet onder de PGS 15.
- Voorschriften inpandige en uitpandige opslagvoorzieningen.
- Brandwerendheid volgens de PGS 15.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan-Henk van Ieperen
Verkoop Nederland
+31 (0)342-404160

Aanbiedingen