Multicycle slaat e-bike accu’s brandveilig op

ULFT – Multicycle heeft begin november een eerste brandveiligheidskast geplaatst, waarin e-bike accu’s kunnen worden opgeslagen en opgeladen. Daarmee wapent de fietsfabrikant zich voor onverhoopt maar mogelijk onheil. In de toekomst zal nog uitbreiding volgen in de vorm van een nog grotere veiligheidskast.

Onno de Gruijter (Hiltra): "Opslag van e-bike accu’s neemt een grote vlucht.”

Met de plaatsing van deze brandveiligheidskast neemt Multicycle alvast een voorschot op regelgeving, die in de nabije toekomst vanuit de overheid en de verzekeringswereld opgelegd zou kunnen worden. Momenteel vallen e-bike accu’s niet onder de richtlijn uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, de PGS 15. In PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de opslag van Li-ION accu’s staan er echter wijzigingen op stapel. Toen de PGS 15 richtlijn (origineel medio 2005) uitgebracht werd, werden de gevaren van Li-Ion accu’s nog niet zo goed onderkend als tegenwoordig het geval is. Het toenemende aantal branden dat veroorzaakt wordt door ‘falende’ Li-Ion batterijen is hier debet aan. Het NNI (Nederlandse Normalisatie Instituut) zal in het eerste kwartaal van 2019 starten met de opzet van een speciale richtlijn voor het opslaan en laden van dit type accu’s. Waarschijnlijk wordt dit de PGS 37.

STELLA BRAND | Die nieuwe richtlijn heeft Multicycle niet afgewacht en zocht dit jaar al contact met Hiltra uit Barneveld, een onderneming die zich al 35 jaar profileert als PGS-15 specialist en opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen ontwikkelt, fabriceert en verkoopt. "De opslag van e-bike accu’s neemt momenteel natuurlijk een grote vlucht. Wij hebben daarvoor opslagkasten, die qua veiligheidsvoorzieningen verder gaan dan in de huidige richtlijn PGS 15 zijn opgenomen en zeer waarschijnlijk in de nieuw op te zetten richtlijn PGS 37 zullen worden overgenomen,” zegt Onno de Gruijter, Sales Manager, van Hiltra Barneveld.
"Wat er mis ging bij Stella Fietsen wens je niemand toe,” stelt Eelke van Bilzem, Chief Operating Officer bij Multicycle. "Het is gelukkig nog goed afgelopen. We gaan begin volgend jaar, in de loop van januari/februari ook dealertrainingen en voorlichting geven. Als fabrikant willen we het goede voorbeeld geven en dealers goed informeren over de risico’s, die in de winkel ook lopen.”

VERZEKERAARS SCHUIVEN OP | Tijdens Bike MOTION Benelux is het eerste contact gelegd met Hiltra via C-Parts, van Leen Boers, die Hiltra binnen de fietsbranche vertegenwoordigt. Hij signaleert dat binnen de sector vaak nog veel te laconiek gedacht wordt over mogelijke gevaren van accu-opslag. Wat dat betreft was de brand bij Stella Fietsen de zomer een duidelijke wake-up call. "Men realiseert zich te weinig dat als een accu in brand vliegt, dat die, zonder speciale maatregelen, niet meer te blussen is. Voor een veilige opslag van accu’s heb je geavanceerde systemen nodig,” aldus Boers. " Passende voorzieningen realiseren vergt vaak een pittige investering en daar zal de fietsbranche toch even aan moeten wennen. Preventie heeft echter in de eerste plaats puur met eigen veiligheid en de continuïteit van het bedrijf te maken en moet je niet doen omdat het volgens regelgeving moet.”
Volgens De Gruijter is het nemen van veiligheidsmaatregelen onvermijdelijk. "De regelgeving komt gewoon onze kant op. De verzekeraars schuiven allemaal op naar de kant van de nieuwe richtlijn.”

DUBBELE BRANDWERENDHEID | De veiligheidskast die Hiltra recentelijk bij Multicycle geïnstalleerd heeft omvat drie afzonderlijke brandcompartimenten: een ruimte voor 16 oplaadplekken, een ruimte voor het testen van batterijen en een ruimte waarin nieuwe accu’s opgeslagen kunnen worden. De kast is uitgerust met blussystemen, alarm en afvoer bij eventuele overdruk met speciale Li-Ion partikel filters. De brandwerendheid van de kast werkt twee kanten op. Hij beschermt de omgeving tegen brand in de kast, maar ook andersom, als er buiten de kast brand is. Dan zijn de accu’s ín de kast daar ook tegen beschermd. "Behalve dit soort grote kasten voor fabrikanten, bestaan er ook kleine kasten voor in winkels of bij verhuurbedrijven. Als je veel gebruikte accu’s in huis hebt, loop je meer risico, want je weet niet van alle accu’s hoe ermee omgegaan is. Als iemand bijvoorbeeld de accu heeft laten vallen, wordt dat meestal niet verteld, terwijl de val nu juist een ongewenste reactie in de batterij kan starten. Ondernemers wordt verplicht om voorzieningen te treffen, die de veiligheid waarborgen. Wettelijk en vanuit de verzekeringswereld.”

FOTO (boven): Leen Boers (links, C-Parts) heeft de eerste brandveiligheidskast van Hiltra geleverd aan Eelke van Bilzem (Multicycle).


Aanbiedingen