Hiltra

PGS15 Gasflessenopslag

Gebruikt u voor de productie in uw bedrijf gassen? Vraagt u zich af wat een veilige manier is om deze juist op te slaan conform de wetgeving? Dan ben je bij Hiltra aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd in de veilige opslagsystemen die gebaseerd zijn op de recente regelgevingen. In september 2016 is de nieuwe wetgeving van start gegaan: de PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Al onze producten voldoen aan deze regelgeving.

Wat is een PGS 15 gasflessenopslag?

Een PGS 15 gasflessenopslag is een opslag voor gasflessen die voldoet aan de PGS 15 regelgeving. Dit houdt onder andere in dat de opslag een brandwerendheid heeft van minimaal 60 minuten. Ook mag de maximale waterinhoud van de gasflessen in één opslag niet meer zijn dan 3.000 liter en de opslag mag niet lager dan de omliggende grond geplaatst worden. Deze en nog meer eisen zijn voor particulieren vaak lastig om allemaal op één rij te krijgen. Vandaar dat wij u de totaaloplossing bieden. Wanneer u bij ons PGS 15 gasflessenopslag wilt aanschaffen, dan kunnen wij u ook direct advies geven over de plaatsing en eventuele andere zaken waar u rekening mee moet houden bij het in gebruik nemen. Wij kunnen dit advies op locatie geven.

PGS15 Gasflessen Opslag: Veilige en Conforme Oplossingen

Veilige opslag van gasflessen is cruciaal voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De PGS15 richtlijn biedt essentiële voorschriften voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, waaronder gasflessen. In deze gids bespreken we de belangrijkste aspecten van PGS15-conforme gasflessenopslag.

Wat is PGS15?

PGS15 staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15. Deze richtlijn beschrijft de eisen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, inclusief gasflessen, om de veiligheid van mens en milieu te waarborgen.

Kernpunten van PGS15 voor Gasflessen:

 • Maximale hoeveelheden opgeslagen gas
 • Vereisten voor brandveiligheid
 • Ventilatie-eisen
 • Afstanden tussen opslaglocaties

Voordelen van PGS15-Conforme Gasflessenopslag

Het naleven van de PGS15-richtlijnen voor gasflessenopslag biedt verschillende voordelen:

 • Verhoogde veiligheid voor werknemers en omgeving
 • Compliance met wettelijke vereisten
 • Verminderd risico op incidenten en boetes
 • Verbeterde efficiency in gasflessen management

Praktische Implementatie van PGS15 voor Gasflessen

Om aan de PGS15-eisen te voldoen, zijn specifieke maatregelen nodig:

1. Opslaglocatie

Kies een geschikte locatie die voldoet aan de afstandseisen en brandveiligheidsvoorschriften.

2. Ventilatie

Zorg voor adequate natuurlijke of mechanische ventilatie om ophoping van gassen te voorkomen.

3. Brandveiligheid

Implementeer brandwerende constructies en installeer blusmiddelen conform PGS15-richtlijnen.

4. Etikettering en Markering

Zorg voor duidelijke etikettering van gasflessen en markering van de opslagruimte.

PGS15 Gasflessenkluizen en -containers

Speciaal ontworpen PGS15 gasflessenkluizen en -containers bieden een kant-en-klare oplossing voor veilige opslag:

 • Brandwerende constructie
 • Geïntegreerde ventilatie
 • Aangepaste stellingen voor verschillende gasflesformaten
 • Verankeringsmogelijkheden voor extra stabiliteit

Inspectie en Onderhoud

Regelmatige inspectie en onderhoud zijn essentieel voor blijvende compliance:

 • Voer periodieke veiligheidsinspecties uit
 • Controleer ventilatie- en brandbeveiligingssystemen
 • Update procedures en training voor medewerkers
 • Documenteer alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden

Conclusie

PGS15-conforme gasflessenopslag is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een investering in veiligheid en efficiëntie. Door de richtlijnen nauwkeurig te volgen en te investeren in geschikte opslagoplossingen, kunnen bedrijven een veilige werkomgeving creëren en voldoen aan alle relevante regelgeving.

Belangrijkste Takeaways:

 • Begrijp en implementeer PGS15-richtlijnen voor gasflessenopslag
 • Investeer in geschikte opslagfaciliteiten zoals PGS15 gasflessenkluizen
 • Zorg voor regelmatige inspectie en onderhoud
 • Train personeel in veilige hantering en opslag van gasflessen

Door deze stappen te volgen, kunt u een veilige en conforme omgeving creëren voor de opslag van gasflessen, waarmee u voldoet aan de PGS15-eisen en de veiligheid van uw medewerkers en omgeving waarborgt.

Aanbiedingen
Lekbak en rooster verzinkt model HLB 4
Actieprijs
€ 322,00
Labsaver F90 LS1220-EN - grijs/geel
Actieprijs
€ 2.182,50
Labsaver F90 LS1220-EN - geel
Actieprijs
€ 2.341,60
Labsaver F90 LS620-EN - grijs
Actieprijs
€ 1.754,72