Diverse Opslagsystemen

Megasaver voor opslag van gasflespakketten

Ook voor de verantwoorde opslag van gasflessen en/of gasflespakketten kunt u bij Hiltra terecht. Het voornaamste doel bij de uitpandige opslag van gasflessen, is het beschermen van de gasflessen tegen warmte-afstraling van buitenaf. Het risico vanuit de gasflessen is vaak niet zodanig dat dit een veiligheidsafstand vereist. Naast een zeer uitgebreid standaard programma Megasaver gasflessenbergingen, hebben wij ook de mogelijkheid om klantspecifieke gasflessenbergingen te maken. Hier een voorbeeld van een op maat gemaakte Megasaver ontworpen voor de opslag van gasflessenpakketten. Door het gebruik van grote dubbele vleugeldeuren kunnen de gasflessenpakketten veilig en snel met een kooi-aap geplaatst worden.  Heeft u ook vragen over de juiste opslag van gasflessen batterijen, één van ons adviseurs staat u graag te woord. T 0342-404160.

Megasaver voor opslag van lithium-ion batterijen

Van een opdrachtgever uit het zuiden van het land kregen wij het verzoek mee te denken over de veilige opslag van grote hoeveelheden beschadigde lithium-ion batterijen uit mobiele telefoons. Door de specifieke gevaareigenschappen en het hoge brandrisico, kan niet volstaan worden met een standaard oplossing. Als één van de weinige heeft Hiltra Barneveld de expertise in huis om dit soort vraagstukken te beantwoorden met een veilige oplossing die mens en milieu optimaal beschermd tegen de desastreuze gevolgen van een lithium-ion brand. Het ontwerp, de uitvoering en inrichting van de opslagvoorziening is in samenspraak met de opdrachtgever tot stand gekomen en uiteraard voor goedkeur besproken met het bevoegd gezag. Het door ons geleverde Megasaver brandcompartiment heeft een brandwerendheid van 60 minuten, is voorzien van een brandbewakingssysteem met automatische doormelding, sms-alarmfunctie en een gecertificeerd brandblussysteem. Heeft u ook vragen over de juiste opslag van lithium-ion batterijen, één van ons adviseurs staat u graag te woord. T 0342-404160.

ChemosaverTM brandcompartimenten voor Refresco Benelux Maarheze

Bij Refresco Benelux, Europa's grootste producent van frisdranken en vruchtensappen, zijn twee ChemosaverTM model CS-D-12 brandcompartimenten voor de opslag van (brand)gevaarlijke stoffen in gebruik genomen. Deze brandcompartimenten, met een brandwerendheid van 60 minuten inclusief Efectis rapportage, zijn geschikt voor de opslag van maximaal 16 europallets en/of 12 IBC’s in twee lagen. Één unit is uitgevoerd met een klimaatinstallatie zodat de temperatuur in de winter niet lager wordt van 5 °C en in de zomer niet warmer dan 35 °C. De klimaatinstallatie is voorzien van een ingebouwd alarmmelding die die bij een overscheiding van de temperatuur direct een sms verstuurd.

Megasaver® brandcompartiment tbv Kenbri project Vopak

Hiltra heeft zich de laatste jaren verder gespecialiseerd in de engineering en bouw van prefab-installatieruimtes. Deze vinden hun toepassing in meerdere takken van de industrie. Eén van de trouwe relaties die Hiltra Barneveld B.V. hier mag beleveren is Kenbri Fire Fighting B.V. in Numansdorp. Voor een speciaal project t.b.v. Vopak bouwde Hiltra in nauwe samenwerking met Kenbri een kleppenhuis dat nu het hart vormt van de blusinstallatie bij Vopak. Het gaat hier om een 60  minuten brandwerend kleppenhuis in de afmeting van LxBxH= 12,0x3,9x4 m en een gewicht van ca. 12 ton. In Barneveld werden alle benodigde consoles voor de montage van pompen, leiding, leidingdoorvoeren met brandmanchetten e.d. in de unit in het unitframe geïntegreerd.  Voor meer informatie zie ook: www.kenbri.nl... Voor meer informatie inzake prefab-installatieruimtes klikt u hier of neem contact op met onze afdeling verkoop op 0342-404160. Klik hier voor meer afbeeldingen.
 

Megasaver® brandcompartiment voor ThermoFisher Scientific in Tilburg

Recent heeft ThermoFisher Scientific in Tilburg, gespecialiseerd in de productie en ontwikkeling van op gelatine gebaseerde toedieningsvormen voor geneesmiddelen (softgels), een Hiltra Megasaver brandcompartiment in gebruik genomen. De Megasaver met een formaat van 8000x2400x2600 mm heeft een brandwerendheid van 60 minuten en wordt uiteraard geleverd met Efectis rapportage. Voor de  gescheiden opslag van verschillende verpakte gevaarlijke stoffen is de Megasaver verdeeld in drie compartimenten. Om te koelen en te verwarmen is ieder compartiment uitgevoerd met een klimaatinstallatie inclusief een visueel en akoestisch alarm bij een te hoge temperatuur. Verder zijn alle compartimenten voorzien van een geforceerd ventilatiesysteem en verlichting inclusief bekabeling naar de centrale groepenkast. Klik hier voor meer afbeeldingen.

Gasflessenopslag bij Agilent Technologies Netherlands BV

In samenwerking met CBRE GWS Integrated Facility Management hebben wij bij Agilent Technologies Netherlands BV in Middelburg verschillende brandwerende GD-Megasaver units voor de opslag van losse gasflessen en gasflessenpakketten geleverd. Door het toepassen van dubbele gaasdeuren worden de bergingen optimaal geventileerd en kunnen gasflessenpakketten veilig en eenvoudig met een heftruck geplaatst worden. De daken en wanden zijn vervaardigd van hoogwaardige 60 minuten brandwerende sandwichpanelen en bieden optimale bescherming tegen een brand vanuit de naastgelegen laboratorium. Voor het verdelen van verschillende gassoorten naar de diverse werkplekken is een leidingsysteem voorzien van verdeelstations naar de procesinstallatie geïntegreerd. Voor meer (detail) afbeeldingen klik hier.

6 stuks kleppenhuizen voor van Ginkel Sprinkler Services Europoort

In 2015 leverde Hiltra aan Van Ginkel Sprinkler Services Europoort een viertal Megasaver 60 minuten brandwerende units in de afmeting van 10,0 x 3,0 x 3,1 m als onderkomen voor de kleppenhuizen van een sprinklerinstallatie bij Rubis Terminal. Dit jaar was er een vervolgopdracht voor nog eens twee dito units, echter nu in de nog grotere afmeting van 10,0 x 3,4 x 3,1 respectievelijk 12,0 x 3,4 x 3,1 m. In deze brandwerende units zijn alle voor het leidingwerk benodigde ondersteuningen en leidingwerken inclusief wanddoorvoeringen met brandmanchetten geïntegreerd. De units worden uitgevoerd conform Bouwbesluit en in hoogwaardige C5 maritieme omgeving conservering dus voorbereid op een lange levensduur. De kleppenhuizen worden door Sprinklerservices Europoort eerst op eigen locatie afgebouwd en getest alvorens door te reizen naar hun finale bestemming., waar de units aangesloten worden in het sprinklernetwerk. Door deze werkwijze is de "verstoring” door bouw- en installatiewerkzaamheden uiteraard beduidend verminderd. Op de foto de 12,0 m unit opgeladen en gereed voor vertrek naar de installateur. Voor meer afbeeldingen klik hier.

Opslag-en laadstation lithium-ion batterijen voor Tomin Groep Hilversum

De lijst met branden veroorzaakt door met name het opladen van lithium-ion batterijen wordt gestaag langer en langer. Li-Ion batterijen kunnen brand veroorzaken bij het thermisch op hol slaan van accu’s (Thermal Runaway) veroorzaakt door b.v. interne kortsluiting en dat geldt als een bijzonder gevaar met een hoog brandrisico door de grote hoeveelheden energie die opgeslagen is in de cellen. Mechanische beschadiging, elektrische storingen of te hoge verwarming kunnen leiden tot lekkage van waterstoffluoride (zeer giftig). De kans op heftige explosie van een li-ion batterij is niet te onderschatten en omdat een li-ion batterij een ”metaalbrand” veroorzaakt is de brand niet met traditionele middelen te blussen.Hiltra Barneveld BV heeft een compleet programma brandveiligheidskasten en kluizen ontwikkeld die een zeer hoge beveiliging bij opslag- en laadactiviteiten met dit type batterijen bieden. Het toegepaste, uniek gecertificeerde blussysteem wordt zeer snel automatisch geactiveerd, is mens- en milieuvriendelijk en beperkt gevolgschade tot een minimum. Bel ons om te horen wat we voor u kunnen betekenen. Klik hier voor meer afbeeldingen.

Warmhoudkamer voor Hi-Tech Coatings in Zwaag

Naast de ontwikkeling, productie en verkoop van brandwerende opslagsystemen ontwikkelen wij ook prefab procesruimtes zoals warmhoudkamers waarin verpakte gevaarlijke stoffen t.b.v. een productieproces op hoge temperaturen kunnen worden gebracht. Recent leverden wij een Chemotainer warmhoudkamer voor 8 IBC’s. Temperaturen tot ca. 90 °C zijn realiseerbaar. De gewenste temperatuur wordt gerealiseerd door een elektrische recirculatie-verwarming op basis van een kanaalverhitter achter een ventilator en kan pas worden geactiveerd als de deuren op houdmagneten zijn vergrendeld.

Megasaver MS-533525-PIR- technische ruimte voor brandblusinstallatie

In geval van brand is het van levensbelang dat een blusinstallatie zijn werkt blijft doen. Voor een van onze opdrachtgevers ontwikkelde Hiltra een Megasaver met een brandwerendheid van 60 minuten waarin de technische installatie optimaal tegen brand beveiligd is, en het brandbestrijdingssysteem zijn werk kan blijven doen. Het ontwerp, de uitvoering en inrichting van deze Megasaver is helemaal op wens van de opdrachtgever tot stand gekomen. Ook voor een op maat gemaakte prefab brandwerende technische ruimte kunt u bij Hiltra terecht. Klik hier voor meer afbeeldingen.

Chemosaver brandcompartiment voor Indupol International N.V.

 
Hiltra ontwikkelde deze speciale Chemosaver voor Indupol International NV in Arendonk (B), marktleider in de productie van composieten bodyparts voor de automotive, spoorwegen en landbouw sector. De Chemosaver met een brandwerendheid van 60 minuten is geschikt voor het plaatsen van 6 IBC’s. De IBC’s worden aangesloten op een pompsysteem en voorzien van leidingwerk naar de spuitcabine. Verder is het brandcompartiment uitgevoerd met een roerwerk afgehangen in een speciale kraanbaan. Hierdoor is het mogelijk om het roerwerk veilig en éénvoudig tussen de IBC’s te verplaatsen. Om het roerwerk en de technisch installatie te bedienen is de Chemosaver uitgevoerd met een aparte ruimte voor een operator. Klik hier voor meer afbeeldingen.

Vatenparken

Vatenpark voor Kolb Nederland

Voor de opslag van diverse grondstoffen bij Kolb Nederland in Klundert hebben wij een vatenpark geleverd. Het vatenpark is voorzien van twee overkapte delen met aan weerszijden een Chemotainer CT12 (zonder deuren) voor de opslag van niet-brandbare grondstoffen. Voor de opslag van brandgevaarlijke grondstoffen is gekozen twee verwarmde Chemosaver CS12 brandcompartimenten. De totale opslagcapaciteit is 64 europallets en/of 48 IBC’s. Om bodemverontreiniging te voorkomen is het vatenpark opgebouwd op een vloeistofdicht betonfundament voorzien van een installatie om regenwater op te vangen wat gebruikt wordt bij de verschillende productieprocessen. Niet alleen een milieuveilige maar ook een duurzame oplossing! Klik hier voor meer afbeeldingen.

Chemotainer vatenpark NN Netherlands

Voor het centrale milieudepot van NN Netherlands in Veenendaal hebben wij voor de opslag van verschillende afvalstromen  een vatenpark geleverd. Het vatenpark is voorzien van een overkapt gedeelte voor de opslag van vaste afvalstoffen en twee Chemotainers model CT8/2200-H voor de dubbellaagse opslag van vloeibare afvalstoffen. Om bodemverontreiniging te voorkomen is het vatenpark uitgevoerd met een vloeistofdicht betonfundament. Klik hier voor meer afbeeldingen.

Uitbreiding Chemosaver vatenpark bij Keyser & Mackay in Rhenen

Recent hebben wij de werkzaamheden voor wat betreft het uitbreiden van het vatenpark bij Keyser & Mackay afgerond. Met vijf extra Chemosaver model CS-D-12 brandcompartimenten is de opslagcapaciteit vergroot naar totaal 120 IBC’s en/of 160 europallets. Ook dit keer is gekozen voor een zogenaamde u-opstelling waarbij de tussenruimten uitgevoerd zijn met een licht doorlatende overkapping. Klik hier voor meer afbeeldingen.

Chemosaver vatenpark voor 64 europallets Halsteren

Een compleet door Hiltra verzorgd vatenpark op basis van vier ChemosaverTM brandcompartimenten inclusief tussenruimten voorzien van lichtstraat overkappingen. Het vatenpark bestaat in kort bestek uit vier 60 minuten brandwerende ChemosaverTM model CS-D-12/2200 brandcompartimenten parallel tegen over elkaar opgesteld. Levering inclusief verlichting onder de overkapping. De totale opslagcapaciteit van het vatenpark is 48 IBC’s en/of 48 chemiepallets en/of 64 europallets. In de projectsom zijn inbegrepen:De engineering, het constructiedossier volgens Bouwbesluit, het fundamentplan/fundamentsbelastingplan, projectbegeleiding door Hiltra, de leveringskosten van de materialen naar de bouwlocatie, het lossen van de materialen op de  bouwlocatie en de complete montage op locatie vanaf gereed fundament.

Chemosaver F60 brandwerend vatenpark voor 24 europallets Tessenderlo (B)

Via onze Belgische partner CGK Group BVBA is recent bij Pittsburgh Corning Europe NV,een van de wereldleiders in de productie van isolatie uit cellulair glas, in Tessenderlo een brandwerend vatenpark voor de opslag van (brand)gevaarlijke stoffen in gebruik genomen. Het betreft een vatenpark op basis van twee ChemosaverTM model CS-D12E brandcompartimenten met een brandwerendheid van 60 minuten. Het vatenpark bestaat in kort bestek uit twee parallel tegenover elkaar geplaatste ChemosaverTM brandcompartimenten met een totale opslagcapaciteit van 24 europallets en een werkruimte voorzien van een lichtdoorlatende overkapping. De werkruimte is voor optimale toegankelijkheid over de gehele breedte en hoogte voorzien overheaddeur inclusief loopdeur. In de projectsom zijn inbegrepen de Engineering, Constructiedossier volgens Bouwbesluit inclusief brandwerendheidsrapportage, Fundamentplan/fundamentsbelastingplan, Projectbegeleiding door Hiltra constructeur t/m oplevering en de samenbouw door Hiltra montageteam op locatie.

Vatenpark voor opslag van 324 chemiepallets/IBC's Rotterdam

Vatenpark voor opslag gerealiseerd op een vloeistofdicht fundament conform CUR/PBV-aanbeveling 44. Het vatenpark is geschikt voor drielaagse opslag van 324 chemiepallets of IBC's. De werkruimte tussen de opslagcontainers is beschermd tegen weersinvloeden door een lichtdoorlatende overkapping. Levering inclusief verlichtingsinstallatie en een vorstvrij, stand-alone, nooddouchesysteem.

Vatenpark voor 64 europallets of 48 chemiepallets Hoogerheide

Vatenpark voor opslag van afvalstoffen gebouwd op een vloeistofdicht fundament conform CUR/PBV-aanbeveling 44. Het vatenpark is geschikt voor de opslagg van 64 europallets, 48 chemiepallets of 48 IBC's. De werkruimte tussen de opslagcontainers is beschermd tegen weersinvloeden door een lichtdoorlatende overkapping en afgesloten met een verzinkt hekwerk met dubbele spijlenpoort. Levering inclusief verlichtingsinstallatie, poederblussers en een vorstvrij nooddouchesysteem.

Vatenpark voor 24 chemiepallets en/of IBC's Veenendaal

Vatenpark gebouwd op een vloeistofdicht fundament conform CUR/PBV-aanbeveling 44. Het vatenpark is geschikt voor de twee-laagse opslag van 24 chemiepallets en/of IBC's. De werkruimte tussen de opslagcontainers is beschermd tegen weersinvloeden door een lichtdoorlatende overkapping. Levering inclusief verlichtingsinstallatie en een vorstvrij nooddouchesysteem.

Chemosaver/tainer Vatenpark voor 32 palletplaatsen Geldermalsen

Vatenpark voor grondstoffen. Het park is samengebouwd uit 2 Chemotainers in niet-brandwerende uitvoering en 2 Chemosavers (rechterzijde) in brandwerende uitvoering. Tussenruimtes overkapt en extra voorzien van aanrijbeveiliging.

Chemotainer Vatenpark voor 36 multiboxen Huizen (NH)

Vatenpark voor de opslag van grondstoffen met spijlenpoort afsluiting.

Chemodule Vatenpark met 96 palletplaatsen Enschede

Dit Chemodule Vatenpark is geschikt voor de opslag van 384 stuks 200 L vaten (96 pallets), is modulair uit te breiden en verplaatsbaar. Het geheel is geplaatst op een vloeistofdichte vloer. Toegang middels (electr.) rolpoortsluiting. Lekbakken in 2 lagen v.v. chemicaliënbestendige polyestercoating.

Chemodule Vatenpark met 32 palletplaatsen Utrecht

Dit Chemodule vatenpark is geschikt voor de opslag van 128 stuks 200 L vaten (32 pallets), en is modulair uit te breiden en verplaatsbaar.Konstruktie is geheel volbad verzinkt. Aan de voorzijde voorzien van een spijlenpoort, aan de achterzijde van een vluchtdeur.

Chemotainer Vatenpark voor 40 palletplaatsen Oss

Dit Chemotainer Vatenpark, geschikt voor de opslag van 160 stuks 200 L vaten (40 pallets), is modulair uitbreidbaar en te verplaatsen. Het geheel is geplaatst op een vloeistofdichte vloer. De staalkonstruktie is geheel verzinkt en gepoedercoat.

Opslaggebouwen

Opslaggebouw voor gasflessen Balk

Voor de opslag en het verdelen van verschillende gassoorten heeft Hiltra een op maat gemaakt Megasaver opslaggebouw met een brandwerendheid van 60 minuten geleverd aan Paques in Balk. Het opslaggebouw is verdeeld in vier brandcompartimenten voor de gescheiden opslag van vier gassoorten. Verder is het gebouw voorzien van een centraal gelegen technische ruimte voor de meet- en verdeelstations. Vanuit de technische ruimte worden de gassen verdeeld naar de verschillende werkplekken in het laboratorium. Het opslaggebouw is grotendeels in Barneveld geassembleerd en op locatie door onze eigen montageploeg samengebouwd. In de projectsom zijn inbegrepen: De engineering, het constructiedossier volgens Bouwbesluit, het fundamentplan/fundamentsbelastingplan, de projectbegeleiding door Hiltra constructeur t/m oplevering, de leveringskosten van de materialen naar de bouwlocatie, het lossen van de materialen op de  bouwlocatie en de complete montage op locatie vanaf gereed fundament.

Opslaggebouw voor grondstoffen Almelo

Brandwerend opslaggebouw voor de opslag van gepalletiseerde gevaarlijke stoffen in 2 compartimenten. Dit opslaggebouw is tegen een bestaande gevel aangebouwd.

Brandwerend Opslaggebouw conform NEN 6069 Alkmaar

Opslaggebouw inclusief kantoor met een brandwerendheid van 60 minuten opgebouwd op een fundament vloeistofdicht conform CUR/PBV aanbeveling 44. Indeling op basis van vijf compartimenten voor opslag van grondstoffen en vijf compartimenten voor opslag van afvalstoffen. Levering inclusief poederblussers, vorstvrij nooddouchesysteem, explosievrije verlichting, noodverlichting en ventilatiesysteem.

Opslaggebouw voor 240 chemiepallets Barneveld

Opslaggebouw voor grondstoffen. Opslag in 4 lagen. Toegang met laaddok.

Brandwerend opslaggebouw onder overkapping Gaanderen

Dit 60 minuten brandwerend opslaggebouw is tegen de bestaande bebouwing aangebouwd, alsmede onder een overkapping. Aan de binnenzijde voorzien van brandwerende schotten tussen de stellingen.

Opslaggebouw met diverse compartimenten Soesterberg

Dit opslaggebouw voor Defensie is een zgn. Milieuverdeelpunt (MVP) wat bestaat uit verschillende 60 minuten brandwerende compartimenten en een gedeelte voor gepalletiseerde opslag. Aan de voorzijde is separaat een depot voor gasflessen geplaatst. Bij dit projekt behoorde het grondwerk en fundament tevens tot de leveringsomvang.

Opslaggebouw met diverse compartimenten Amersfoort

Dit opslaggebouw is een zgn. Milieuverdeelpunt (MVP) van Defensie. Het gebouw is gebouwd op een vloeistofdicht fundament, en bestaat uit meerder 60 min. brandwerende compartimenten enerzijds en een opslag van vaten anderszijds. Het gehele gebouw is voorzien een electrische installatie (verlichting en verwarming), en een brandmeldinstallatie. Tevens is er een tankdouche (nooddouche) opgesteld. De overkapte ruimte tussen de vatenopslagstelling en de 60 min. brandwerende compartimenten is toegankelijk middels een electrisch bediende rolpoort.

Multifunctioneel opslaggebouw Utrecht

Zowel de opslag van gasflessen, (brand) gevaarlijke stoffen als afvalstoffen zijn in deze gecombineerde opslaghal ondergebracht. Door de flexibele bouwwijze is het mogelijk brandwerende danwel niet-brandwerende compartimenten op economische wijze op één lokatie te realiseren.

Opslaggebouw 90 minuten brandwerend Nijmegen

Een compleet door Hiltra verzorgde semi-bouwkundig opslaggebouw in 90 minuten brandwerende uitvoering. Voorzien van brandwerende draai- en schuifdeuren. Ook het aanleggen van de vloeistofdichte vloer, incl. grondwerk werd naar volle tevredenheid uitgevoerd.

KCA Depots

KCA inzameldepot Nieuwerkerk a/d Ijssel

Dit brandwerend (F60 conform NEN 6069) depot is gerealiseerd op een vloeistofkerende betonvloer. Inrichting op basis van een aannameruimte voor inzameling van en vier compartimenten voor opslag van afvalstoffen. Levering inclusief innamebalie, poederblussers, vorstvrij oog- en nooddouche, expolsieveilige verlichting, -noodverlichting en -ventilatiesysteem.

KCA inzameldepot Laarbeek

Brandwerend KCA-depot met 4 compartimenten voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen.

KCA inzameldepot Millingen aan de Rijn

KCA-depot met 3 compartimenten voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen. Aanname/sorteerruimte voorzien van brandwerende schuifdeur.

KCA inzameldepot Leusden

Brandwerend KCA-depot met sorteerruimte en 4 compatimenten voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen. Onder meer voorzien van een brandwerende schuifdeur.

KCA inzameldepot Haaren

Brandwerend KCA-depot met 6 compartimenten voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen.

KCA inzameldepot Hilvarenbeek

Brandwerend KCA inzameldepot met 5 compartimenten voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen. Met rolpoort en loopdeur.

KCA inzameldepot Medel

Brandwerend KCA depot met compartimenten voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen. Centrale ingang middels een geïsoleerde rolpoort inclusief loopdeur.

KCA-inzameldepot Barneveld

Brandwerend (NEN 6069) KCA-depot voor de inzameling en opslag van gevaarlijke stoffen. Het depot heeft 4 compartimenten.

KCA inzameldepot Eindhoven

Brandwerend KCA inzameldepot met 4 compartimenten voor de inzameling en opslag van gevaarlijke afvalstoffen..

KCA inzameldepot Geldermalsen

60 minuten brandwerend (NEN 6069) inzameldepot voor gevaarlijke afvalstoffen. Voorsorteerruimte met aannamebalie, verschillende compartimenten en een nooddouchevoorziening, Voor de lege emballage is separaat een gaasomwande opslagruimte gerealiseerd.


Aanbiedingen