Hiltra

Disclaimer

Functioneren van deze website

Hiltra Barneveld b.v. stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hiltra Barneveld b.v. kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Hiltra Barneveld b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Hiltra Barneveld b.v. stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist, volledig en actueel is. Onvolkomenheden en technische wijzigingen kunnen echter toch voorkomen, waardoor Hiltra Barneveld b.v. de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Informatie van derden

Hyperlinks en verwijzingen naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door Hiltra Barneveld b.v. niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Hiltra Barneveld b.v. de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Hiltra Barneveld b.v. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Hiltra Barneveld b.v., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's).

Wijzigingen

Hiltra Barneveld b.v. kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Aanbiedingen
Bigsaver F60 model BS 3002-1100 (Occasion HV> 3002-07-1214)
Actieprijs
€ 25.317,00
SWD Ribbenbuiskachel type RIT 200 (Cetal)
Actieprijs
€ 441,70
Hiltra F60 (semi) gasflesdepot model GD-MS 12 (nieuw uit voorraad)
Actieprijs
€ 4.158,90