Hiltra

PGS15 Paardenboxen voor DB Schenker

Paardenboxen-DB Schenker
De tijdelijke opslag (overslag/crossdocking) van ongeopende ADR goedgekeurde verpakkingen mag volgens de PGS 15 in een zogenaamde Paardenbox. Het gaat hier dan specifiek om ladingen met gevaarlijke stoffen die onderdeel uitmaken van de logistieke keten. De zijwanden en de achterwand van de Paardenboxen moeten een brandwerendheid hebben van 60 minuten op basis van een brand van buiten naar binnen. Goederen moeten op tenminste 50 cm van de open voorzijde worden geplaatst en tot een maximale hoogte van 50 cm onder de bovenzijde van de zijwanden en de achterwand. In een 
Paardenbox mag maximaal 2000 kg brandbare vloeistoffen aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om stoffen van ADR klassen 1, 2.3, 7, 5.2 (m.u.v. LQ tot 1000 kg), 6.2 (m.u.v. UN3291 en UN3373) en gasflessen tijdelijk in een Paardenbox op te slaan. Ook de opslag ADR stoffen verpakkingsgroep I is niet 
toegestaan. Voor uitgebreide voorschriften v.w.b. het gebruik van een Paardenbox verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 5 van de PGS15. 

Paardenboxen DB Schenker

Paardenboxen DB Schenker

Paardenboxen DB Schenker

Paardenboxen DB Schenker
Aanbiedingen
SWD Ribbenbuiskachel type RIT 200 (Cetal)
Actieprijs
€ 441,70
Lekbak en rooster verzinkt model HLB 11
Actieprijs
€ 624,15
Lekbak en rooster verzinkt model HLB 2
Actieprijs
€ 236,72
Lekbak en rooster verzinkt model HLB 12
Actieprijs
€ 834,24