Introductie beoordelingsrichtlijn door de VLPO

PERSBERICHT

Nieuwegein, 25 mei 2023

Nieuwe richtlijn voor uniforme beoordeling prefab brandwerende opslagvoorzieningen

De Verenigde Leveranciers Prefab Opslagvoorzieningen (VLPO) heeft de Beoordelingsrichtlijn voor uniforme beoordeling van prefab brandwerende opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen geïntroduceerd. De beoordelingsrichtlijn is bedoeld om aan de eisen van PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) te voldoen. Met de beoordelingsrichtlijn kan worden bepaald of een opslagvoorziening voldoet aan de eisen rond brand-, arbeids- en milieuveiligheid.

De beoordelingsrichtlijn werd samengesteld op verzoek van VLPO door Efectis Nederland bv en Peutz bv. Efectis is specialist in brandonderzoek, testen, engineering en modellering. Peutz adviseert op het gebied van o.a. brandveiligheid, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek. Bij de totstandkoming van de richtlijn zijn de volgende leveranciers betrokken; Anlag International, Bumax, Denios, Hiltra Barneveld en Kok Milieuopslagsystemen. In de nieuwe richtlijn is vastgelegd hoe de prefab opslagsystemen, die leden van VLPO leveren op een juiste wijze moeten worden beoordeeld. Met de introductie van PGS 15 een aantal jaar geleden, ontstond de behoefte aan duidelijkheid over de manier waarop aan de gestelde eisen kon worden voldaan. De regelgeving leidde namelijk tot gebrek aan inzichtelijkheid bij onder andere bevoegd gezag, klanten en verzekeraars. Als reactie hierop sloegen de aanbieders van prefab opslagvoorzieningen, verenigt in VLPO, de handen ineen om een uniforme en duidelijke beoordelingsrichtlijn samen te laten stellen.

‘Het is positief dat de bij VLPO aangesloten bedrijven ondanks dat ze elkaars concurrenten zijn samenwerken om de beoordelingsrichtlijn te laten opstellen’, zegt Frans van der Brugh, branchemanager VLPO bij Koninklijke Metaalunie. ‘De bedrijven zijn kritisch naar elkaar, maar hierdoor gaat het veiligheidsniveau wel sterk omhoog. En hierdoor kunnen onder andere de omgevingsdiensten de leden, maar ook andere marktpartijen op een eenduidige manier beoordelen op de uitvoering van de PGS 15. Daarmee staat de veiligheid van de mensen en de omgeving bij de leden van VLPO voorop.’

Vertrouwen

‘Verschillende bedrijven brachten rapporten uit, waar het bevoegd gezag vragen over stelde. De regelgeving sluit bovendien niet altijd aan bij de praktijk. De nieuwe beoordelingsrichtlijn zorgt voor transparantie en uniformiteit’, vindt ir. Cindy Beckers, manager/senior advisor expertise bij Efectis en medeauteur van de richtlijn’ ‘VLPO stelt met deze richtlijn een standaard die als referentiepunt kan dienen voor andere partijen. Het zorgt voor onderling vertrouwen in de markt. Allerlei misinterpretaties en discussies worden erdoor weggenomen. De klanten zijn de grote winnaar.’

Ing. Christiaan Dahrs, projectleider bij Peutz en medeauteur van de richtlijn constateert dat de overheid wel regels maakt, maar geen beschrijving van de uitvoering ervan maakt. ‘Voor een PGS 15-opslagvoorziening zijn de eisen vastgelegd, maar niet hoe partijen aan die eisen moeten voldoen en hoe dat moet worden gedocumenteerd en gecommuniceerd. Dat leverde stapels met losse rapporten en beoordelingen op en dat maakte het voor de klant ondoorzichtig en leidde tot onnodige vertragingen. Die problemen worden door de beoordelingsrichtlijn weggenomen’, aldus Dahrs.

Blauwdruk

De komende jaren staan in het teken van de implementatie van de richtlijn, vertelt Beckers. ‘Belanghebbende partijen, zoals het bevoegd gezag, lezen mee, krijgen er aanvragen voor en beoordelen. Na verloop van tijd ontstaat er naar verwachting acceptatie van de richtlijn bij het bevoegd gezag – en daarmee het vertrouwen van de klanten.” Dahrs: "De richtlijn is een blauwdruk voor komende projecten, denk aan de opslag van lithiumbatterijen. Het voorwerk voor die beoordelingsrichtlijn is hiermee gedaan’.

Verenigde Leveranciers Prefab Opslagsystemen is de brancheorganisatie van leveranciers van prefab opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen die middels een eigen beoordelingsrichtlijn de veiligheid bij de brandwerende opslag van gevaarlijke stoffen willen verbeteren.

Download of bekijk hier de BRL
Aanbiedingen
Labsaver F90 LS1220-EN - grijs
Actieprijs
€ 2.175,00
Hiltra F60 (semi) gasflesdepot model GD-MS 6 (nieuw uit voorraad)
Actieprijs
€ 3.609,00
Lekbak en rooster verzinkt model HLB 1
Actieprijs
€ 227,80
Labsaver F90 LS1220-EN - geel
Actieprijs
€ 2.341,60