Wijziging voorschriften PGS-15

Eén wijziging in de voorschriften van de PGS 15/versie 2011-12 t.o.v. de PGS 15/versie 2005
is inmiddels menig cliënt en handhaver niet ontgaan, zo bleek uit een recent gesprek met
Infomill, die aangaande dit thema veel vragen heeft binnengekregen.
Het betreft hier § 3.10/PGS15-2005 versus § 3.10.2/PGS 15-2011/12.

Werd in de 1ste versie nog voorgeschreven dat er bij een brandveiligheidsopslagkast of kortweg BVOK,
een SvO (Samenvattig van Onderzoek) van, en op het briefpapier van,  het onderzoeksinstituut zelf
moest worden meegeleverd om aan te tonen dat een BVOK aan de norm voldoet, in de 2de versie
van PGS 15 wordt er alleen nog maar gesproken over een “productcertificaat”.
Dit brengt eenieder weer terug naar de “jungle”, want door wie moet dat “productcertificaat dan
zijn uitgegeven, door de leverancier zelf ? De bijlage A.2 “Definities” van de PGS 15-2011/12
geeft hier helaas ook geen uitsluitsel.

Het nieuwe § 3.10.2/PGS 15-2011/12 zet de deur dus weer wagenwijd open voor producten die niet
zijn getest zoals dit ten tijde van de CPR-15-richtlijnen ook al het geval was.
Niet elke wijziging is dus een vooruitgang of verbetering en zeker niet als er een voor eenieder
duidelijk controle-instrument zoals het SvO van § 3.10/PGS 15-2005 wordt weggenomen.
“t Is maar dat U het weet.

Aanbiedingen