Voor de opslag van gevaarlijke stoffen word de PGS 15 regelgeving aangehouden. De complete PGS15 publicatie kunt u ook hier terug vinden.

Deze richtlijn voor permanente en tijdelijke opslag heeft betrekking op brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Dit is van toepassing bij het produceren, transporteren, opslaan en gebruiken van gevaarlijke stoffen.

De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een bedrijf kunnen risico's met zich mee brengen. Een lekkende verpakking of een brand kan leiden tot een enorme camiliteiten. Iedereen kan zich nog wel de brand van {Chemiepak} herinneren.

PGS15 maakt onderscheid in het opslaan van gevaarlijke stoffen qua hoeveelheden. Kleine opslag gaat tot 10 ton, grote hoeveelheden is boven de 10 ton. Werkvoorraad mag op de werkvloer aanwezig zijn maar moet in een gesloten verpakking zitten en meet meer zijn dan een dag verbruik of een batch. Onze [veiligheidskasten] zijn hier een juiste oplossing voor.

Voor grote hoeveelheden voor de opslag van gevaarlijke stoffen hebben we diverse oplossingen:

Opslag van gasflessen

In de PGS15 is een apart hoofdstuk gewijd aan de opslag van gasflessen. In de CPR-15, de voorganger van PGS15, was hier geen duidelijkheid over. De PGS 15 richtlijn heeft betrekking op gasflessen met een inhoud van 125 liter of hoger. De 125 liter regel geldt ook wanneer u meerdere gasflessen heeft welke samen meer dan 125 liter zijn.

Hiltra heeft verschillende oplossingen voor het opslaan van gasflessen

Afhankelijk van de omgevingsfactoren kan een opslag worden uitgevoerd in Niet brandwerende gasflessenopslag of juist een Brandwerende gasflessenopslag

PGS15 Nieuwe stijl

PGS 15 voor opslag van gevaarlijke stoffen zal met de komst van de nieuwe omgevingswet in 2018 ook aangepast worden. We zullen hier binnenkort verder op ingaan.

Hiltra al 35 Jaar de specialist in opslag gevaarlijke stoffen

De PGS15 regelgeving is complexe richtlijn waar diverse voorschriften zijn in opgenomen welke gericht zijn op brandveiligheid en het voorkomen van verspreiding in het milieu. Voor gedegen advies en oplossing kunt u contact met ons opnemen. Met onze jarenlange ervaring bieden wij u altijd de juiste oplossing.


Aanbiedingen